ತಾರಾಲಯದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಕೂಟ

Home

ತಾರಾಲಯ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯತ್ವ

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾದ ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾರಾಲಯವು ವರ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೂ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹಾಗೂ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವಾರ್ಷಿಕ ರೂ.200/- ಚಂದಾಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರಾಗಬಹುದು.

ತಾರಾಲಯ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಿಂಚಂಚೆ (ಇಮೇಲ್) ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಕಾಶ ಮಂದಿರದ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ 2 ಉಚಿತ ಟಿಕೆಟ್‍ಗಳು ಮತ್ತು 20 ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೂಪನ್‍ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ info@taralaya.org  ಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ

ಶಾಲಾ ಸದಸ್ಯತ್ವ

ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಾರಾಲಯವು ಹಲವಾರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಶಾಲೆಗಳು ರೂ.2500/- ವಾರ್ಷಿಕ ಚಂದಾಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಶಾಲಾ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಶಾಲೆಗಳು ಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ :-

 ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಅರ್ಜಿ

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS