ನಮ್ಮ ತಂಡ

Home

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಾ ಬಿ ಆರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಕೆ ಟಿ ರಾಜನ್
ಹಿರಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಾ|| ಎಮ್. ವೈ. ಆನಂದ್
ಉಪ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ. ಕೆ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ
ಉಪ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್. ಎಸ್. ಸುಜಾತ
ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಎ. ಪಿ. ಲೋಕೇಶ್
ಹಿರಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ. ಆರ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ತಾರಾಲಯದ ಅಭಿಯಂತರರು ಶ್ರೀ ಟಿ. ರವಿ
ತಾರಾಲಯದ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಶ್ರೀ ದೀಪಕ್‌ ಎಸ್.‌
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಹಾಯಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್. ಪುಷ್ಪ
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಹಾಯಕರು ಶ್ರೀ ಎಲ್. ಲೋಕೇಶ್
ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಶ್ರೀ ವಿ. ಎನ್.‌ ಪುನೀತ್‌ ಕುಮಾರ್‌
ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಶ್ರೀ ಕೆ. ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
ಸಹಾಯಕರು ʼಡಿʼ ಶ್ರೀ ಸಂಗನಗೌಡ ಎ. ಪಾಟೀಲ್‌
ಸಹಾಯಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ವೈ. ಶಾಂತಮ್ಮ
ಚಾಲಕರು ಶ್ರೀ ಎನ್.‌ ಮುನೇಶ್ವರ
ಕಿರಿಯ ಔಟ್ರೀಚ್ ಸಂಯೋಜಕರು ಶರಣ್ಯ ಎಚ್
ಕಿರಿಯ ಶೈಕ್ಷಿಣಿಕ ಸಹಾಯಕರು ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸಾರಥಿ

ಗೌರವ/ಸಂದರ್ಶಕ ಸದಸ್ಯರು

ಸಂದರ್ಶಕ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಆರ್ ಮಧುಸೂದನ
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಡಾ. ಬಿ. ಎಸ್.‌ ಶೈಲಜಾ
ಸಲಹೆಗಾರರು – ಸಿವಿಲ್‌ ಶ್ರೀ ಎಮ್.‌ ಎಚ್.‌ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS