ಬಯೋ ರೀಪ್

Home

ಬಯೋ-ರೀಪ್‌ - 2023-24

ಈ ಸಾಲಿನ ರೀಪ್‌ (ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ) ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ/ಬಿ.ಇ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು https://forms.gle/oeJF36Tee7VuShf57 ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದು.

ಮೊದಲನೇ ತರಗತಿಯು 12ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2023 ರಂದು ಮ.3 ಗಂಟೆಗೆ ತಾರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS