ರೀಪ್

Home

 

ರೀಪ್ – ಬಿ.ಎಸ್ ಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ

ಆಗಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ರೀಪ್ ನ ಮೊದಲ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪಿರಮಿಡ್ನಲ್ಲಿ ರೀಪ್ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು. ವಿಜ್ಞಾನ ದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿ,ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಮನೋಭಾವ

ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವ ಧ್ಯೇಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿನ ಈ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕಾಲೇಜು ಪದವಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ರೂಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ರೀಪ್ ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ರಾಮನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಟಿಐಎಫ್ಆರ್ ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಥಿಯರೆಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಖಭೌತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಬೆಂಬಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೊರಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಭೋದಕ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕವರ್ಗ BSc ಮತ್ತು BE ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ

ಈ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಿಕೆ, ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಸಕ್ತಿಯುತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಈ ಬೋಧನಾ ತರಗತಿಗಳು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ.

ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಮೂಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಪಠ್ಯವಿಷಯ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.

ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವಲೂರಿನ ವೈನು ಬಪ್ಪು ವೀಕ್ಷಣಾಲಯಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರವಾಸ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಖಗೋಳೀಯ ವಿಷಯದ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಶೋಧನಾ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಮನೋಭಾವನೆಯ ಅನುಭವ ನೀಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಅಪಾರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು Ph.d. ಹಾಗೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಕರಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತ್ತು ಕೆಲವರು ಬೋಧನಾವೃತ್ತಿ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ತಾರಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

 

 

ಆಗಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಯೋ - ರೀಪ್ ನ ಮೊದಲ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ರೀಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿರುವಂತೆ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಯೋ- ರೀಪ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 1999 ರಲ್ಲಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಂದುವರೆದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ IISC ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 2008-09 ರಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಬರುತ್ತಿದೆ.

ಸಮ್ಮರ್‌ ವರ್ಕೌಟ್‌ ಇನ್‌ ಮ್ಯಾತಮೆಟಿಕ್ಸ್‌ (ಸ್ವಿಮ್)‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಗಣಿತ ಪದವೀ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಲಿಂಕ್:‌ https://tinyurl.com/jnpswim2024

 

 
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS